Zakres prac w przedmiotowej Inwestycji obejmował: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, wyburzenie obiektu istniejącego oraz budowę nowego modułowego budynku dydaktyczno – naukowo – biurowego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Budynek składa się z ogólnodostępnej części wejściowej z salą seminaryjną dla 10 i 20 osób zlokalizowanej na parterze oraz zespołu pomieszczeń dydaktycznych, badawczych i administracyjnych z zapleczem sanitarnym.

Łączna powierzchnia      –  800 m2

Prefabrykacja                   –  20 modułów

Termin realizacji             –   8 miesięcy