Firma Climatic przeprowadziła badanie szczelności budynku wykonanego w technologii pasywnej

Firma Climatic przeprowadziła badanie szczelności budynku wykonanego w technologii pasywnej. Badanie przeprowadza się zarówno dla nadciśnienia i podciśnienia. Potwierdza ono dokładność wykonanych przegród, czy w budynku znajdują się otwory lub szczeliny, którymi może uciekać ciepło, a więc energia. Możemy pochwalić się doskonałymi wynikami testu szczelności, który został przeprowadzony przez jednostkę zewnętrzną. Wynik testu to krotność wymian powietrza: n (50) =0,53 [h -1 ] przy wartości wymaganej: n 50 <0,60 [h -1 ]. Oznacza to potwierdzenie spełnienia jednego z kryteriów budynku pasywnego.