W dn. 27.09.2023 r. podpisaliśmy umowę na „Rozbudowę w technologii budownictwa modułowego budynku przychodni zdrowia (…) w formule zaprojektuj i wybuduj”

Dobudujemy nowe skrzydło budynku w technologii modułowej o konstrukcji stalowej (z przeznaczeniem na specjalistyczne i podstawowe lecznictwo psychiatryczne) oraz łącznik ze starszą częścią przychodni.

Powierzchnia użytkowa nowego, trzykondygnacyjnego obiektu to ponad 700 m2

Wiemy o tym, że będziemy budować przy funkcjonującym obiekcie medycznym, że teren budowy jest niewielki, a dostęp do niego utrudniony…

Jednocześnie mamy świadomość, że tego typu okoliczności nie stanowią dla nas żadnego problemu  i są to idealne wręcz warunki do zastosowania technologii modułów 3D.

Realizacja całego zadania potrwa 10 miesięcy, będziemy informować o postępach