Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu po pozytywnych doświadczeniach z szybką i kompleksową budową naszego pionierskiego, modułowego Posterunku Policji w Prochowicach zdecydowała się wybudować dwa kolejne obiekty w systemie modułów 3D na Dolnym Śląsku.

Dlatego w dniu 21.10.2022 r. podpisaliśmy dwie umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na „Budowę nowego Posterunku Policji w Męcince” oraz „Budowę Posterunku Policji w Domaniowie”

Już w lipcu zatrudnienie tam znajdzie łącznie piętnaścioro pracowników.

Więcej informacji na stronie:

www.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/80311,Podpisanie-umow-dotyczacych-budowy-kolejnych-zupelnie-nowych-posterunkow-Policji.html?search=40771&fbclid=IwAR1OpF2R0A06Zu-PAAREL0CQ_W8Bt2T5nr6iNqDv6EH8byLp7eevG5ijcZo