Kolejna Komenda, tym razem Komenda Wojewódzka w Lublinie zdecydowała się na budowę dwóch Posterunków Policji w technologii modułów 3D.

W październiku podpisaliśmy dwie umowy:

  1. „Posterunek Policji w Wojsławicach – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego”
  2. „Posterunek Policji w Turobinie – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego”

Cieszymy się, że coraz więcej Instytucji dostrzega potencjał technologii modułowej