Zakres prac obejmował: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwukondygnacyjnego budynku modułowego o konstrukcji stalowej w systemie pod klucz wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Na parterze obiektu zlokalizowano szatnie: męskie, damskie oraz dla dzieci, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie techniczne, magazyn na sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne.

Na pierwszym piętrze znajduje się część dydaktyczna z czterema salami edukacyjnymi wraz z zapleczem sanitarnym, pokojem dla pracowników oraz szatnią.

Powierzchnia całkowita – 750 m2

Prefabrykacja – 8 modułów

Czas realizacji – 12 miesięcy