Zakres prac obejmował:

– wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń

– budowę budynku posterunku policji wraz z doprowadzeniem mediów niezbędnych do funkcjonowania budynku – instalacje zewnętrzne w terenie oraz przyłącza

– zagospodarowanie terenu nowym układem dojazdów i dojść, miejscami parkingowymi i wiatą na odpady oraz wiatą garażową

– wykonanie wszelkich wymaganych prób i odbiorów obiektów, urządzeń oraz instalacji, przedstawienie kompletnego operatu kolaudacyjnego wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wybudowaliśmy modułowy obiekt parterowy, o dachu wielospadowym, przeznaczony dla 8 pracowników. Znajdują się w nim pomieszczenia biurowe, sanitariaty i szatnie dla personelu, łazienka dostępna dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny, pomieszczenia techniczne.

Na ogrodzonej działce wydzielone jest 8 miejsc parkingowych, wiata garażowa i śmietnikowa.

Powierzchnia całkowita – 170 m2

Prefabrykacja – 3 moduły

Czas realizacji – 11 miesięcy