Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na rozbudowie Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce z przeznaczeniem na POZ i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną wraz z utworzeniem poradni chorób zakaźnych.

Prace obejmowały wykonanie projektu koncepcyjnego, prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń, realizację budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Wybudowaliśmy trzykondygnacyjny budynek, skomunikowany z budynkiem istniejącej przychodni łącznikiem na poziomach +1 oraz +2. Obiekt przeznaczony jest na cele podstawowej opieki medycznej z możliwością wykorzystania na potrzeby poradni chorób zakaźnych.

W nowej części budynku znalazły się gabinety lekarskie, diagnostyczno- zabiegowe, 6 sal z możliwością izolacji pacjenta (każda z osobną łazienką). Obiekt dostosowany jest do pełnienia całodobowych dyżurów.

Teren budowy podlegał ochronie konserwatorskiej i nadzorowi archeologicznemu.

Powierzchnia całkowita – 1 425 m2

Prefabrykacja –33 moduły

Czas realizacji – 20 miesięcy