Posterunek Policji w Turobinie

Zakres prac inwestycji obejmował:

– Wykonanie prac projektowych

– Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na wzniesieniu nowych obiektów kubaturowych w tym wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

– Budowę masztu antenowego strunobetonowego o wys. 30m.

– Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

– Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ww. obiektów.

Wybudowaliśmy w systemie modułów 3D o konstrukcji stalowej dwa parterowe budynki.

Główny, o powierzchni całkowitej 180 m2- z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego Posterunku Policji oraz budynek garażu z magazynem o powierzchni całkowitej 50 m2.

W Posterunku znajdują się 3 pokoje biurowe dla 8 pracowników etatowych, część dla interesantów, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, sanitarne, techniczne.

Powierzchnia całkowita – 180 m2

Prefabrykacja – 3 moduły

Czas realizacji – 6 miesięcy