Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wykonanych w technologii modułowej – przeznaczonych na bazę zaplecza socjalnego na Nabrzeżu Administracyjnym oraz Nabrzeżu

Inwestycja obejmowała:

– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,

– uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,

– demontaż istniejących oraz produkcję, dostawę i montaż nowych obiektów w technologii modułowej,

– zagospodarowanie terenu wokół budynków wraz z przebudową układów drogowych oraz wykonaniem sieci i przyłączy,

– uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków,

Obydwa budynki pełnią funkcję zaplecza socjalnego dla pracowników portu. Podzielone są na dwie strefy: w pierwszej znajduje się zespół sanitarny składający się z szatni oraz natrysków, w drugiej pomieszczenia biurowo-administracyjne (łącznie dla 42 pracowników) i jadalnia. Strefy są rozdzielone szerokim korytarzem.

Poniższe dane dotyczą dwóch budynków:

Powierzchnia całkowita – 1 780 m2

Prefabrykacja – 34 moduły

Czas realizacji – 18 miesięcy