Projekt i budowa Posterunku Policji w Męcince.

Zakres prac inwestycji obejmował:

– Wykonanie prac projektowych

– Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych

– Budowę masztu o wys. 10 m

– Dostawę i montaż budynków prefabrykowanych oraz wiat, zagospodarowanie terenu

– Uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w/w obiektów.

– Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

Jednokondygnacyjny budynek Posterunku posiada część dostępną dla interesantów oraz strefę dla pracowników- każda strefa ma osobne wejście.

Część ogólnodostępna mieści pomieszczenie przyjęć i obsługi Interesanta (z oknem podawczym) oraz toaletę dla niepełnosprawnych.

W części przeznaczonej dla pracowników (7 etatów) służby policyjnej znajdują się trzy pokoje biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne (szatnie pracownicze z węzłem sanitarnym i pokój socjalny z miejscem do spożywania posiłków).

Powierzchnia całkowita – 150 m2

Prefabrykacja – 3 moduły

Czas realizacji – 10 miesięcy