Modernizacja Pracowni Angiografii z przeznaczeniem na Pracownię Radiologii Zabiegowej. Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.