Przebudowa i remont 6 sal operacyjnych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Roboty budowlane i instalacyjne. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.