Budowa przedszkola w technologii modułowej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke w Ciechanowie.

Prefabrykację nowego obiektu rozpoczęliśmy początkiem grudnia, a system modułów własnej technologii w wysokim stopniu prefabrykacji dostarczyliśmy na przełomie stycznia i lutego – czyli w niecałe dwa miesiące od rozpoczęcia prac.

Nowe Przedszkole o powierzchni niemal 1 000 m2 przystosowane jest do edukacji 150 dzieci, oraz zapewnienia zaplecza dla kadry dydaktycznej i administracyjno – technicznej. Budynek wyposażony został m.in. w pełni funkcjonalną kuchnię pozwalającą na obsługę całego procesu przygotowania posiłków, nowoczesny system ogrzewania podłogowego podnoszący komfort użytkowania obiektu, instalacje fotowoltaiczną optymalizującą bilans energetyczny budynku, oraz trwałą i niezwodną elewację wentylowaną!

W ramach realizacji wykonaliśmy również prace związane z zagospodarowaniem terenu i przynależnych instalacji w tym m.in. siec wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, układ chodnikowo – parkingowy, oraz nową drogę wzdłuż budynku od ul. Karola Szwanke.

Termin realizacji Inwestycji         – 6 miesięcy

Powierzchnia całkowita               – 1 000,0 m2