Zakres prac przedmiotowej Inwestycji obejmował: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, oraz budowę nowego modułowego budynku szkoły i łącznika, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Budynek składa się z trzech kondygnacji, na parterze znajdują się szatnie, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym oraz zaplecze techniczne. Na pierwszym i drugim piętrze zlokalizowano sale lekcyjne, zespół sanitariatów, pokój nauczycielski i pomieszczenie teletechniczne.

Powierzchnia: 3 000 m2

Prefabrykacja: 61 modułów

Czas realizacji: 21 miesięcy