Dostosowanie Budynków A1 i A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do nowego programu medycznego. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej.