Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa sprzętu i aparatury medycznej