Szkoła Podstawowa nr 128 przy ul. Kadetów w Warszawie ukończona!

budownictwo modułowe

Szkoła Podstawowa nr 128 przy ul. Kadetów w Warszawie zyskała trzy nowe sale, świetlicę oraz pokój nauczycieli i hall wraz z dostępem do sanitariatów. Rozbudowa objęła połączenie nowych sal z istniejącym budynkiem. Wszystkie prace wykonane zostały podczas funkcjonowania głównego budynku szkoły. Z tego też powodu inwestor zdecydował się na technologię umożliwiającą dostawę gotowych modułów tj. prefabrykację minimalizując w ten sposób uciążliwość placu budowy.
Budynek spełnia wymagania cieplne dla ścian zewnętrznych min 0,23 W/(m2K), dachu min 0,18 W/(m2K) oraz wymagania akustyczne dla ścian zewnętrznych R=35dB, a dla ścian wewnętrznych R=45dB. Wysokość budynku wynosi 4,50 m umożliwiając poprowadzenie niezbędnych instalacji w suficie zachowując tym samym wymagania co do wysokości pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.