Poniżej przestawiamy Państwu montaż szkoły w Kunowicach. Poniższy timelapse udostępniony został nam dzięki uprzejmości MW TECHNIC.