8 Powodów, dlaczego BIM to przełom w polskim budownictwie modułowym

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) w budownictwie modułowym o konstrukcji stalowej prezentuje się jako rozwiązanie automatyzujące wszystkie procesy. Skupmy się na tym, w jaki sposób technologia BIM zapewnia szybkość, bezbłędność i zgodność z wymienionymi normami.

Technologia BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) to proces wspomagany komputerowo, który umożliwia tworzenie i zarządzanie cyfrowymi reprezentacjami fizycznych i funkcjonalnych aspektów obiektów budowlanych. Jest to bardziej kompleksowe podejście do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi niż tradycyjne metody rysunkowe.

1. Projektowanie z wykorzystaniem technologii BIM

W Climatic wykorzystujemy podejście oparte na technologii BIM, przynoszące liczne korzyści:

 • – Poprawa komunikacji i współpracy: Model BIM stanowi wspólny punkt odniesienia dla architektów, inżynierów, wykonawców i właścicieli projektu, umożliwiając efektywną komunikację i współpracę. To przekłada się na podniesienie jakości projektu i obniżenie kosztów.
 • – Zmniejszenie liczby błędów: Dzięki możliwości wykrywania kolizji i błędów na wczesnym etapie, model BIM przyczynia się do istotnego zmniejszenia kosztów związanych z korektą błędów po zakończeniu budowy.
 • – Zwiększenie wydajności: Automatyzacja zadań, takich jak generowanie rysunków i zestawień, przy użyciu modelu BIM skutkuje zwiększeniem ogólnej wydajności i oszczędności czasu.
 • – Optymalizacja kosztów: Dzięki możliwości szacowania kosztów i optymalizacji budżetu projektu, model BIM przyczynia się do redukcji kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 • – Wzrost równoważności: Model BIM umożliwia symulację wydajności energetycznej i środowiskowej budynku, co wspiera decyzje dotyczące bardziej zrównoważonych rozwiązań projektowych.
 • – Ulepszenie obsługi posprzedażowej: Model BIM służy do tworzenia dokumentacji konserwacji i obsługi budynku, co gwarantuje płynną i efektywną obsługę posprzedażową.

Modelowanie BIM w budownictwie modułowym o konstrukcji stalowej

2. Efektywność i precyzja

BIM przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności i precyzji projektów. Ta technologia umożliwia redukcję błędów projektowych i ulepszony przepływ informacji, co jest kluczowe dla zgodności z normami KPO (Krajowy Plan Odbudowy) i ESG (Environmental, Social, Governance) oraz realizacji celów Zielonego Ładu. Dzięki precyzyjnemu modelowaniu, projekty są bardziej przemyślane, co umożliwia zmniejszenie wpływu na środowisko.

Referencja: Lu & Korman (2010)

3. Redukcja kosztów i czasu

Wykorzystanie BIM w znaczący sposób przyczynia się do efektywniejszego zarządzania kosztami i czasem w projektach budowlanych:

 • – Efektywne zarządzanie kosztami: BIM pozwala na dokładne szacowanie kosztów już na wczesnym etapie projektowania, co umożliwia unikanie niespodziewanych wydatków i przekroczeń budżetu.
 • – Szybsze cykle projektowe: Dzięki cyfrowemu modelowaniu i automatyzacji, cykle projektowe są znacznie skrócone. To nie tylko przyspiesza realizację projektu, ale również zmniejsza koszty operacyjne.

Referencja: Bryde, Broquetas, & Volm (2013)

4. Niezawodność i szybkość realizacji inwestycji

BIM jest niezastąpionym narzędziem w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, gdy inwestor potrzebuje wybudować lub rozbudować istniejącą infrastrukturę:

 • – Szybkość projektowania: Zastosowanie BIM pozwala na błyskawiczne dostosowanie się do zmieniających warunków i potrzeb, co jest nieocenione w sytuacjach kryzysowych, takich jak budowa szpitali w czasie pandemii.
 • – Dokładność w ekstremalnych warunkach: BIM wspiera realizację zadań zgodnych z KPO i ESG, nawet pod presją czasu i w trudnych warunkach, zapewniając dokładność i zgodność projektu z wytycznymi.

Referencja: Chen et al. (2021)

5. Zintegrowane i efektywne zarządzanie

BIM ułatwia integrację i zarządzanie procesami, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów ESG:

 • – Integracja procesów: Umożliwia jednolite i spójne zarządzanie projektami, co przekłada się na wyższą jakość końcowego produktu i większą efektywność operacyjną.
 • – Redukcja odpadów: Poprzez efektywne zarządzanie procesami i zasobami, BIM przyczynia się do minimalizacji odpadów i zwiększenia zrównoważenia projektów.

Referencja: Seeam et al. (2013)

6. Automatyzacja oceny cyklu życia

BIM umożliwia dokładną i automatyczną ocenę cyklu życia projektów, co jest kluczowe dla zrównoważonego budownictwa:

 • – Szczegółowa analiza środowiskowa: BIM pozwala na ocenę wpływu budynku na środowisko przez cały cykl jego życia, od projektowania po rozbiórkę.
 • – Optymalizacja zasobów i energetyki: Modelowanie BIM wspiera projektowanie z uwzględnieniem efektywności energetycznej i minimalizacji zużycia zasobów, co przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonych budynków.

Referencja: Ansah et al. (2021)

7. Zaawansowana zarządzanie informacjami

Wykorzystanie BIM do zaawansowanego zarządzania informacjami zapewnia większą precyzję i efektywność w procesach decyzyjnych:

 • – Szybka i dokładna wymiana informacji: BIM ułatwia szybką wymianę precyzyjnych danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, co znacząco skraca czas potrzebny na podejmowanie decyzji.
 • – Minimalizacja ryzyka i odpadów: Dzięki dokładnym danym możliwe jest lepsze przewidywanie problemów i minimalizacja odpadów, co przekłada się na niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko.

Referencja: Demian & Walters (2014)

8. Optymalizacja planowania i harmonogramowania

BIM umożliwia automatyczne generowanie harmonogramów budowy, uwzględniając relacje między elementami budynku:

 • – Efektywne zarządzanie czasem i zasobami: Automatyczne generowanie harmonogramów przez BIM przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i skrócenie czasu realizacji projektów.
 • – Zgodność z normami ESG i Zielonego Ładu: Optymalizacja planowania i harmonogramowania w BIM wspiera zgodność z normami środowiskowymi i społecznymi.

Referencja: Liu et al. (2014)

Podsumowanie

BIM w modułowym budownictwie stalowym to nie tylko krok w stronę przyszłości technologii budowlanej, ale również odpowiedź na wyzwania związane z realizacją norm KPO, Zielonego Ładu oraz ESG. Szybkość, precyzja, a także zwiększona efektywność i redukcja błędów, czynią BIM narzędziem niezbędnym w dzisiejszym świecie zrównoważonego budownictwa.