Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. Sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne, dostawa wyposażenia technologicznego.