Laboratoria mobilne – czym jest mobilne laboratorium biologiczne?

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na wiele obszarów życia. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się personel medyczny, który z jednej strony musi zapewnić pacjentom pomoc, a z drugiej sam naraża się na zakażenia. Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko transmisji SARS-CoV-2 i zabezpieczyć lekarzy, pielęgniarki oraz laborantów przed zachorowaniem na COVID?

Laboratoria mobilne – czym jest mobilne laboratorium biologiczne?

Ostatni raport NIK pokazał, że polska służba zdrowia boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest rosnąca liczba zakażeń na oddziałach szpitalnych. Za taki stan rzeczy odpowiada nieefektywny system. Brakuje m.in. systematycznego monitorowania oraz raportowania zdarzeń związanych z powstawaniem nowych szczepów lekoopornych bakterii i wirusów. W praktyce wiele obiektów nie zapewnia właściwej ochrony przed patogenami. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się, warto zainwestować w pracownie mikrobiologiczne lub mobilne szpitale modułowe. Dobrym sposobem na ograniczenie transmisji wirusów jest także rozwiązanie Covid Firewall, czyli wydzielone miejsce służące do wstępnej diagnostyki pacjentów chorujących na COVID-19.

Mobilne laboratoria biologiczne– po co, jak, dla kogo?

Na budowę mobilnych laboratoriów mikrobiologicznych „pod klucz” decyduje się coraz więcej inwestorów. Placówki te wykonuje się z prefabrykatów produkowanych w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach. Tego typu konstrukcje charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Są zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia oraz przepisami z zakresu BHP. Spełniają też normy określone w standardzie zabezpieczeń BSL-3, a po zmianach w zakresie organizacji pracy i wyposażenia można je dostosować do wymogów BSL-4. Obiekty działają w pełni samodzielnie, ale mogą być również dostawione do funkcjonujących już szpitali.

Do zalet budowli należy szybkość wznoszenia – większość czynności odbywa się w zamkniętym zakładzie. Na miejscu inwestycji montuje się jedynie przygotowane wcześniej elementy. Roboty budowlane nie wiążą się z uciążliwościami w postaci hałasu lub pyłów unoszących się w powietrzu, dlatego konstrukcje często stawia się przy istniejących już placówkach. Taki wariant pozwala na modyfikację dostępnego zaplecza medycznego bez wpływu na funkcjonowanie danej jednostki. W razie potrzeby mobilne laboratorium uruchamia się w innej lokalizacji. Z gotowych elementów tworzy się również szpitale – więcej na ten temat w artykule: Czym jest mobilny szpital modułowy? Dowiedz się więcej.

Czym wyróżniają się laboratoria mobilne?

Do charakterystycznych cech konstrukcji zalicza się przemyślany projekt. Mobilne laboratoria biologiczne składają się z wydzielonych obszarów przeznaczonych do:

  • pobierania próbek,
  • wytwarzania odczynników,
  • inaktywacji patogenów,
  • izolacji RNA (kwasu rybonukleinowego),
  • przeprowadzania badań genetycznych typu RT-PCR.

W obiektach znajdują się również pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, porządkowe, a także służące do dekontaminacji czy składowania odpadów. W newralgicznych punktach usytuowano śluzy dekontaminacyjne eliminujące mikroorganizmy i wirusy, w tym również SARS-CoV-2 (żeby poznać szczegóły dotyczące tej technologii, zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Co to jest śluza dekontaminacyjna – poznaj zalety.

Laboratoria mobilne – czym jest mobilne laboratorium biologiczne?

 

Dopracowane procedury i sterylne warunki

Wśród atutów mobilnych laboratoriów warto wymienić rozwiązania technologiczne zmniejszające prawdopodobieństwo zarażenia. Odczynniki dostarczane są zawsze od strony zewnętrznej. W drodze do komory dostaw znajdują się wiatrołap oraz śluza dekontaminacyjna. Materiały odbiera się w komorze przyjęć i składuje w przestrzeniach dostosowanych pod względem wymaganych temperatur.

Próbki pochodzące spoza laboratorium dostarcza się natomiast w opisanych opakowaniach, przechodząc przez wiatrołap i śluzę. Do kolejnych kroków należy odpakowanie i oznakowanie materiałów. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia próbki bądź opakowania, wszczyna się proces dekontaminacji w autoklawie.

Specjalne procedury dotyczą również pracowników. Żeby zabezpieczyć się przed działaniem patogenu, trzeba w wydzielonym miejscu zdjąć odzież wierzchnią oraz przedmioty osobiste. Następnie należy przejść do tzw. szatni czystej (mijając po drodze węzeł sanitarny) i przebrać się w odzież oraz obuwie ochronne. Do głównego laboratorium dostaje się poprzez śluzę umywalkowo-fartuchową i śluzę powietrzną.

Budynki z gotowych prefabrykatów cechują się dowolną skalowalnością – w zależności od potrzeb funkcjonują jako przestrzenie parterowe bądź składające się z kilku kondygnacji. Mobilne laboratoria biologiczne można również rozbudować lub przekształcić w przychodnie, poradnie czy inne obiekty (pozwoli to na ich dalsze użytkowanie po ustaniu pandemii koronawirusa). Za pomocą technologii modułowych stawia się rozmaite placówki medyczne. Żeby dowiedzieć się więcej ten temat, zachęcamy do przeczytania artykułu, pt. Dlaczego warto zdecydować się na szpital modułowy?

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/quo-vadis-sluzbo-zdrowia.html